Czech English Russian
Kvalifikace
Kontakty
Reference
Výroba a služby
Download
Zákazníci a partněři
Zákazníci a partněři
 

Společnost Marves v.o.s. byla založena v roce 1991. Hlavní činností společnosti je automatizace technologických celků, převážně v oblasti vodního hospodářství, energetiky a tepla. Automatizaci technologického celku pojímáme komplexně od projektu, úprav strojní části a silnoproudých zařízení, přes měření a regulaci až k nadstavbovému řízení. Tomu odpovídá jak kvalifikace pracovníků, tak i oprávnění firmy k činnosti.


Převážně realizujeme dodávky a montáže těchto technologických skupin:

čistírny odpadních vod (realizováno: )
čerpací stanice odpadních vod (realizováno: )
úpravny vod (realizováno: )
čerpací stanice čisté vody a vodojemy (realizováno: )
kotelny a výměníkové stanice (realizováno: )

V případě potřeby sdružujeme tyto technologické celky do skupin s dispečerským řízením s komunikací po lince, radiomodemu nebo GSM. Takto realizujeme:

dispečinky (realizováno: )
radiové body (realizováno: )

Pro realizaci výše uvedeného zajišťujeme:

projektovou dokumentaci (realizováno: )
rozvaděče nn
polní instrumentaci
frekvenční měniče (realizováno: )
komponenty měření a regulace
řídící systémy
Schneider Electric (realizováno: 0)
SAIA (realizováno: )
amit (realizováno: )
allen-bradley (realizováno: )
vizualizační prostředky (realizováno: )
aplikační software (realizováno: )